قرائت قرآن توسط شهید مهدی فتوحی در جشن نخبگان

توسط آذر ۱, ۱۳۹۶فیلم و عکس