دسته

سرداران اردکان

شهید سید محمود حسینی پور

زندگی نامه شهید سید محمود حسینی پور

توسط | سرداران اردکان | بدون نظر
گزیده ای از وصیت نامه شهید فرامین‌امام‌خمینی(ره)‌راگوش‌داده‌وحفظ ‌حجاب‌راسرلوحه‌ی‌کارها‌قراردهید. مسئولیت های شهید در جنگ مسئول‌محورعملیاتی‌وگردان‌شناسایی زندگی نامۀ شهیدگرانقدر سردار سیدمحمود حسینی پور شهید سید محمود حسینی پور فرزند سید مهدی در...
ادامه مطلب

زندگی نامه و وصیتنامه شهید حسین دهستانی

توسط | سرداران اردکان, منطقه شلمچه | یک نظر
گزیده ای از وصیت نامه شهید خدایا جند‌الله‌ را که‌ با‌ سوگند ثارالله‌، درسنگر‌ روح‌ الله‌، برای‌ شکست‌ عدوالله‌ و استقرار‌ حزب‌ الله‌، زمینه‌ ساز‌ حکومت‌ جهانی‌ بقیه‌ الله‌ است‌...
ادامه مطلب