دسته

سرداران اردکان

شهید سید محمود حسینی پور

زندگی نامه شهید سید محمود حسینی پور

توسط | سرداران اردکان | بدون نظر
گزیده ای از وصیت نامه شهید فرامين‌امام‌خميني(ره)‌راگوش‌داده‌وحفظ ‌حجاب‌راسرلوحه‌ي‌کارها‌قراردهيد مسئولیت های شهید در  جنگ مسئول‌محورعملياتي‌وگردان‌شناسايي زندگی نامۀ شهيدگرانقدر سردار سید محمود حسینی پور شهيد سيد محمود حسيني پور فرزند سيد مهدي...
ادامه مطلب

زندگی نامه و وصیتنامه شهید حسین دهستانی

توسط | سرداران اردکان, منطقه شلمچه | یک نظر
گزیده ای از وصیت نامه شهید خدایا جند‌الله‌ را که‌ با‌ سوگند ثارالله‌، درسنگر‌ روح‌ الله‌، برای‌ شکست‌ عدوالله‌ و استقرار‌ حزب‌ الله‌، زمینه‌ ساز‌ حکومت‌ جهانی‌ بقیه‌ الله‌ است‌...
ادامه مطلب