دسته

خرمشهر

شهید حسن قانعی اردکانی

شهید حسن قانعی اردکانی

توسط | خرمشهر, شهدا | بدون نظر
مقام معظم رهبری: خاندان شهیدان را، چهره‌های شهیدان را گرامی بدارید، جانبازیان را که شهیدان زنده‌اند، عزیز بدارید. شهید حسن‌ قانعی‌ اردکانی وصیت‌نامه خصوصی و خانوادگی دارند. اطلاعات شخصی شهید...
ادامه مطلب
شهید محمد صحرایی اردکانی

شهید محمد صحرایی‌ اردکانی

توسط | خرمشهر, شهدا, منطقه ام الرصاص | بدون نظر
مقام معظم رهبری: خاندان شهیدان را، چهره‌های شهیدان را گرامی بدارید، جانبازیان را که شهیدان زنده‌اند، عزیز بدارید. شهید محمد صحرایی: در کارهایتان‌ خدا را فراموش‌ نکرده‌، زیرا ذکر خدا...
ادامه مطلب