دسته

زندان عراق

شهید محمد حسین مومنی هامانه

توسط | زندان عراق, شهدا | یک نظر
مقام معظم رهبری: شهادت، نشانه‌ی استواری است.   شهید محمد حسین‌ مؤمنی: امام‌ را مانند نگینی‌ که‌ در انگشتر خود دارید‌ نگهدارید. اطلاعات شخصی شهید نام و نام خانوادگی: محمدحسین‌مؤمنی‌هامانه...
ادامه مطلب