دسته

منطقه جفیر

شهید محمدحسین رضایی شریف آباد

شهید محمدحسین رضایی شریف آباد

توسط | شهدا, منطقه جفیر | بدون نظر
مقام معظم رهبری: هم چه داریم، به برکت جان‌فشانی‌ها و فداکاری‌هاست، به برکت روحیه‌ی شهادت‌طلبانه است. شهید محمد حسین‌ رضایی‌ شریف‌ آبادی وصیتنامه ای ندارند. اطلاعات شخصی شهید نام و...
ادامه مطلب