دسته

منطقه حاج عمران

شهید احمد مهدیزاده اردکانی

توسط | خاک عراق, شهدا, منطقه حاج عمران | یک نظر
مقام معظم رهبری: شهدا از دیگران، شجاعت و دلیری بیشتری نشان دادند.   شهید احمد مهدیزاده: از امّت‌ شهید پرور ایران‌ می‌خواهم‌ که‌ گوش‌ به‌ فرمان‌ امام‌ امّت،‌ خمینی‌ بت‌شکن‌...
ادامه مطلب
شهید ولی الله گزستانی

شهید ولی الله گزستانی (رادمهر)

توسط | خاک عراق, شهدا, منطقه حاج عمران | بدون نظر
مقام معظم رهبری: شهدای ما، کسانی نیستند که در یک جنگ توسعه‌طلبانه کشته شده باشند.   شهید ولی‌ الله‌ گزستانی: تنها‌ هدف‌ من‌ اسلام‌ و پیروزی‌ رزمندگان‌ و لشکریان‌ اسلام‌...
ادامه مطلب
شهید سید جمال الدین امیری عقدایی

شهید سید جمال الدین امیری عقدایی

توسط | شهدا, منطقه حاج عمران | بدون نظر
مقام معظم رهبری: هر چه داریم، به برکت جان‌فشانی‌ها و فداکاری‌هاست، به برکت روحیه‌ی شهادت‌طلبانه است شهید سید جمال‌ الدین‌ امیری‌ عقدایی: دور کنید دشمنان‌ اسلام‌ را از جامعه‌،و سر سختانه‌‌‌‌‌‌...
ادامه مطلب