دسته

منطقه حاج عمران

شهید حاج حسین اسماعیلی ساغندی

شهید حاج حسین اسماعیلی ساغندی

توسط | شهدا, منطقه حاج عمران | بدون نظر
مقام معظم رهبری: شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ی جنگ و جزو عناصر پولادین مردم بودند امام ‎خامنه‎ای: خانواده‎ی ‎شهدا به ‎ملّت ‎ایران ‎آبرو و حیثیّت‎ دادند این شهید بزرگوار وصیتنامه ای...
ادامه مطلب