دسته

منطقه شلمچه

شهید فضل الله مروتی شریف آباد

توسط | شهدا, منطقه شلمچه | بدون نظر
مقام معظم رهبری: زینب کبری، نسخه‌ی اصلی رفتار مادران شهدای ماست. شهید فضل‌ الله‌ مروّتی: از اینکه‌ مرا از‌ دست‌ داده‌اید هیچگونه‌ ناراحت‌ نباشید که‌ اِنّا لِلّه‌ وَ اِنّا اِلَیهِ‌...
ادامه مطلب