دسته

منطقه عین خوش

شهید مرتضی نوروزی شریف آبادی

توسط | شهدا, منطقه عین خوش | بدون نظر
مقام معظم رهبری: شما، انتساب افتخارآمیزی به شهادت دارید.   امام‌ خمینی (ره): آنان‌ که‌ شهید شدند به‌ اجر خودشان‌ رسیدند. اطلاعات شخصی شهید نام و نام خانوادگی: مرتضی‌نوروزی‌شریف‌آبادی نام...
ادامه مطلب