دسته

منطقه فکه

شهید محمدعلی‌ دهستانی‌ اردکانی

شهید محمدعلی‌ دهستانی‌ اردکانی

توسط | شهدا, منطقه جنگل امقر, منطقه فکه | بدون نظر
مقام معظم رهبری: راه آن پدران و آن شهیدان را حفظ کنید.   شهید محمدعلی‌ دهستانی: خودتان‌ را‌ در حضور خدا بدانید. اطلاعات شخصی شهید نام و نام خانوادگی: محمدعلی‌دهستانی‌اردکانی...
ادامه مطلب