دسته

منطقه ماهشر

تصویر شهید ابوالقاسم مختاری

شهید ابوالقاسم مختاری اردکانی

توسط | شهدا, منطقه ماهشر | بدون نظر
مقام معظم رهبری: بهترین مُردنها، شهادت است.   شهید ابوالقاسم‌ مختاری: تقوا را، تقوا را، تقوا را، نصب‌ العین‌ خود قرار دهید. اطلاعات شخصی شهید نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم‌مختاری‌اردکانی...
ادامه مطلب
شهید محمد بابایی چاه افضل

شهید محمد بابایی چاه افضل

توسط | شهدا, منطقه ماهشر | بدون نظر
مقام معظم رهبری: این که خانواده‌ی شهدا در مقابل شهادت عزیزانشان، بهترین و زیباترین صبر را نشان دادند، به خاطر خدا بود. این راه شهداست امام‌علی(ع): هرکه‌صبرکندپیروزی‌یابد‌وهرکه‌شتاب‌کند‌بلغزد.<<غررالحکم>> مصاحبه با مادر...
ادامه مطلب