دسته

پایگاه بسیج احمد آباد

شهید خلیل عابدی احمدآبادی

شهید خلیل عابدی احمدآبادی

توسط | پایگاه بسیج احمد آباد, شهدا | بدون نظر
مقام معظم رهبری: هم چه داریم، به برکت جان‌فشانی‌ها و فداکاری‌هاست، به برکت روحیه‌ی شهادت‌طلبانه است. امام‌ خمینی‌ (ره): از خداوند می‌خواهم‌ مرا در کنار شهدای‌ جنگ‌ تحمیلی‌ بپذیرد. اطلاعات...
ادامه مطلب