دسته

پایگاه عقدا

شهید احمد افخمی عقدا

شهید احمد افخمی عقدا

توسط | پایگاه عقدا, شهدا | بدون نظر
مقام معظم رهبری: مبادا کسانی تصور کنند که دوره‌ی سخن گفتن از شهدا و سربازان فداکار و زحمت‌کشان میدان نبرد، سپری شده است. امام خمینی(ره): مکتبی‌که‌شهادت‌دارد‌اسارت‌ندارد اطلاعات شخصی شهید نام و نام...
ادامه مطلب