برچسب

سرداران اردکان

رونمایی از دومین دیوارنگاره حجم سرداران شهید در اردکان

رونمایی از دومین فضاسازی شهری گنجینه ایثار و شهادت باعنوان ۱۱سردار شهید شهرستان اردکان

توسط | اخبار | بدون نظر

هم زمان با دهه کرامت با حضور جمعی از مسئولین در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ دومین پروژه دیواره نگاره ی گنجینه ایثار و شهادت با عنوان ۱۱سردار شهید شهرستان اردکان…

ادامه مطلب

زندگی نامه شهید جواد فتاحی

توسط | آبادان, سرداران اردکان | ۷ نظر
گزیده ای از وصیت نامه شهید این شهید بزرگوار وصیتنامه ندارند. مسئولیت های شهید در  جنگ معاون‌روابط‌عمومی‌ منطقه دو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زندگی نامۀ شهید گرانقدر سردار  جواد فتاحی...
ادامه مطلب
شهید سید محمود حسینی پور

زندگی نامه شهید سید محمود حسینی پور

توسط | سرداران اردکان | بدون نظر
گزیده ای از وصیت نامه شهید فرامين‌امام‌خميني(ره)‌راگوش‌داده‌وحفظ ‌حجاب‌راسرلوحه‌ي‌کارها‌قراردهيد مسئولیت های شهید در  جنگ مسئول‌محورعملياتي‌وگردان‌شناسايي زندگی نامۀ شهيدگرانقدر سردار سید محمود حسینی پور شهيد سيد محمود حسيني پور فرزند سيد مهدي...
ادامه مطلب