برچسب

وصیت نامه شهید محمد بابایی چاه افضل

شهید محمد بابایی چاه افضل

شهید محمد بابایی چاه افضل

توسط | شهدا, منطقه ماهشر | بدون نظر
مقام معظم رهبری: این که خانواده‌ی شهدا در مقابل شهادت عزیزانشان، بهترین و زیباترین صبر را نشان دادند، به خاطر خدا بود. این راه شهداست امام‌علی(ع): هرکه‌صبرکندپیروزی‌یابد‌وهرکه‌شتاب‌کند‌بلغزد.<<غررالحکم>> مصاحبه با مادر...
ادامه مطلب